PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
MAGAZYNY

Posadzka w magazynie powinna cechować się dużą odpornością na ścieranie oraz warunki użytkowe. Konstrukcja płyty powinna umożliwiać bezpieczne przeniesienie obciążeń statycznych od regałów i pól składowych oraz dynamicznych od wózków widłowych i pojazdów.

W związku z koniecznością optymalizacji i zwiększania ilości miejsc paletowych, coraz częściej w magazynie zakłada się zastosowanie wysoce specjalistycznych rozwiązań w oparciu o technologie regałów mobilnych (szynowych) i satelitarnych. Technologie te z uwagi na wysoki stopień skomplikowania i specyficzne wymogi, wymagają uwzględnienia w projekcie posadzki: technologii montażu szyn oraz szczegółowych wytycznych w zakresie doboru i układania mieszanki betonowej.

Regały magazynowe wysokiego składowania wymagają specyfikowania podbudowy oraz nawierzchni z uwzględnieniem znacznych obciążeń od sił skupionych, a także oczekiwanej tolerancji równości nawierzchni.

Posadzki Bautech® doskonale sprawdzają
się w obiektach takich jak:

 • centra logistyczne
 • magazyny produktów i surowców gotowych
 • magazyny celne
 • magazyny z regałami stacjonarnymi
 • magazyny z regałami szynowymi
 • magazyny wysokiego składowania
 • magazyny płodów rolnych
 • magazyny kontenerowe
 • magazyny rozdzielcze
 • magazyny konsygnacyjne
 • magazyny przeładunkowe
 • hurtownie

Rekomendowane systemy
do obiektów magazynowych:

BAUTECH DST SYSTEM™ BAUTECH BAUPOX SYSTEM™