PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
POSADZKI ANTYSTATYCZNE

Zaawansowane procesy technologiczne produkcji oraz warunki magazynowania towarów – na przykład w branży elektronicznej i substancji łatwopalnych – wymagają stosowania specjalnych podłóg antyelektrostatycznych. BAUTECH ANTISTATIC SYSTEM gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość zachowania procesów biznesowych w każdej firmie.

System monolitycznych antyelektrostatycznych posadzek betonowych BAUTECH® pozwala uniknąć wielomilionowych strat, a nawet śmierci ludzi wszędzie tam, gdzie może dochodzić do niekontrolowanych przeskoków iskry lub gdzie zachodzi konieczność odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z powierzchni posadzki.

Posadzki Bautech® doskonale sprawdzają
się w obiektach takich jak:

 • magazyny paliw, gazów, chemii łatwopalnej
 • hangary lotnicze
 • zakłady przemysłu elektronicznego
 • warsztaty pojazdów gąsienicowych
 • hale przeznaczenia wojskowego
 • składy sprzętu i amunicji
 • strefy zagrożenia wybuchem (Z-0, Z1, Z-2, Z-20, Z-21, Z-22)
 • lakiernie proszkowe i mokre
 • sterownie
 • garaże podziemne (pojazdy z LPG, elektryczne)
 • magazyny materiałów łatwopalnych
 • kotłownie gazowe, olejowe
 • zakłady produkcji dynamitu i środków strzałowych
 • stacje transformatorowe
 • laboratoria
 • serwerownie
 • pomieszczenia pracy aparatury pomiarowej, wyposażenia diagnostycznego, urządzeń telekomunikacyjnych

Rekomendowane
systemy antystatyczne:

BAUTECH ANTISTATIC SYSTEM™