KONSTRUKCYJNE ZBROJENIE ROZPROSZONE

Betony zbrojone włóknami polimerowymi lub stalowymi tzw. fibrobetony mają w porównaniu do betonów zwykłych, podwyższoną odporność na powstawanie rys i pęknięć, a także zwiększoną wytrzymałość. Efektywność działania włókien w betonie zależy od ich wytrzymałości, kształtu, wymiarów, oraz zawartości w betonie i przyczepności. Firma Bautech® przy współudziale wiodących ośrodków badawczych opracowała własne rodzaje włókien polimerowych Bautech BAUMEX® i stalowych Bautech BAUMIX®.

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego w betonie wpływa na:

 • wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (w granicach odkształceń elastycznych)
 • wzrost wytrzymałości niszczącej
 • obniżenie skurczu od 20 do 40 %
 • wzrost wytrzymałości na ściskanie
 • wzrost odporności na ścieranie
 • wzrost odporności na obciążenia dynamiczne
 • zwiększenie mrozoodporności
 • zwiększenie odporności na korozję
 • zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej
 • wysoką odporność na nagłe zmiany temperatury

wg PN-EN 14889-2:2007

WŁÓKNA POLIMEROWE BAUTECH BAUMEX®

Konstrukcyjne makrowłókna polimerowe SMART 3D

Włókna polimerowe Bautech BAUMEX® – opatentowane, nowatorskie, strukturalne włókna syntetyczne wykorzystujące właściwości najnowocześniejszych polimerów o ekstremalnej wytrzymałości i giętkości. Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu. Unikalny kształt w połączeniu z powłoką SMART 3D zapewniają doskonałe, przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie oraz ich efektywne zakotwienie.

CECHY:

 • dozowanie już od 1,5 kg/m3
 • redukcja kosztów zbrojenia nawet o 40%
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • wysoka odporność chemiczna i brak korozji
 • ekonomia transportu i składowania

wg PN-EN 14889-1:2007

WŁÓKNA STALOWE BAUTECH BAUMIX®

Bautech BAUMIX 50® - stalowe włókna o długości 50 mm i średnicy 1,0 mm

Bautech BAUMIX 60® - stalowe włókna o długości 60 mm i średnicy 1,0 mm

Dzięki zastosowaniu stosunkowo krótkich i cienkich włókien stalowych Bautech BAUMIX® - fibrobeton, staje się bardziej jednorodny od betonów zbrojonymi w sposób tradycyjny, a to za sprawą haczykowato zagiętych końców włókien, które doskonale kotwią się w matrycy cementowej. O ponadprzeciętnej efektywności włókien stalowych Bautech BAUMIX decyduje przede wszystkim smukłość, czyli stosunek długości do średnicy włókna. Im wyższa smukłość włókna, tym większa jego efektywność, a co się z tym wiąże - mniejsze jest jego dozowanie.

Za zastosowaniem włókien stalowych, jako alternatywy dla tradycyjnego zbrojenia przemawiają również względy ekonomiczne m.in. takie jak: możliwość znacznej redukcji grubości płyty posadzkowej, wyeliminowanie kosztów materiałowych zbrojenia i komponentów oraz prac związanych z jego ułożeniem, a także redukcja kosztów transportu.