KONSTRUKCYJNE ZBROJENIE ROZPROSZONE

Betony zbrojone włóknami polimerowymi lub stalowymi tzw. fibrobetony mają w porównaniu do betonów zwykłych, podwyższoną odporność na powstawanie rys i pęknięć, a także zwiększoną wytrzymałość. Efektywność działania włókien w betonie zależy od ich wytrzymałości, kształtu, wymiarów, oraz zawartości w betonie i przyczepności. Firma Bautech® przy współudziale wiodących ośrodków badawczych opracowała własne rodzaje włókien polimerowych Bautech BAUMEX®, stalowych Bautech BAUMIX® i polipropylenowych Bautech BAUCON®.

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego w betonie wpływa na:

 • wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (w granicach odkształceń elastycznych)
 • wzrost wytrzymałości niszczącej
 • obniżenie skurczu od 20 do 40 %
 • wzrost wytrzymałości na ściskanie
 • wzrost odporności na ścieranie
 • wzrost odporności na obciążenia dynamiczne
 • zwiększenie mrozoodporności
 • zwiększenie odporności na korozję
 • zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej
 • wysoką odporność na nagłe zmiany temperatury

wg PN-EN 14889-2:2007

WŁÓKNA POLIMEROWE BAUTECH BAUMEX®

Konstrukcyjne makrowłókna polimerowe SMART 3D

Włókna polimerowe Bautech BAUMEX® – opatentowane, nowatorskie, strukturalne włókna syntetyczne wykorzystujące właściwości najnowocześniejszych polimerów o ekstremalnej wytrzymałości i giętkości. Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu. Unikalny kształt w połączeniu z powłoką SMART 3D zapewniają doskonałe, przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie oraz ich efektywne zakotwienie.

CECHY:

 • dozowanie już od 1,5 kg/m3
 • redukcja kosztów zbrojenia nawet o 40%
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • wysoka odporność chemiczna i brak korozji
 • ekonomia transportu i składowania

WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE BAUTECH BAUCON®

Włókna polipropylenowe Bautech BAUCON® pełnią przede wszystkim rolę zbrojenia przeciwskurczowego. Czas ich działania jest ograniczony do momentu, gdy sam beton zaczyna przenosić naprężenia rozciągające większe od naprężeń przenoszonych przez włókna polipropylenowe. Parametry włókien polipropylenowych Bautech BAUCON® pozwalają na uzyskanie optymalnej mieszanki betonowej przy ich niskim dozowaniu (już od 600 g/m3)

Dodanie włókien polipropylenowych do betonu wpływa m.in. na:

 • skuteczne powstrzymywanie rys i pęknięć skurczowych powstających w pierwszym okresie wiązania betonu
 • eliminację stalowych siatek przeciwskurczowych
 • zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności
 • zwiększenie mrozoodporności
 • poprawę spójności i jednorodności betonu
 • poprawę odporności na korozję
 • poprawę odporności na ścieranie

wg PN-EN 14889-1:2007

WŁÓKNA STALOWE BAUTECH BAUMIX®

Bautech BAUMIX 50® - stalowe włókna o długości 50 mm i średnicy 1,0 mm

Bautech BAUMIX 60® - stalowe włókna o długości 60 mm i średnicy 1,0 mm

Dzięki zastosowaniu stosunkowo krótkich i cienkich włókien stalowych Bautech BAUMIX® - fibrobeton, staje się bardziej jednorodny od betonów zbrojonymi w sposób tradycyjny, a to za sprawą haczykowato zagiętych końców włókien, które doskonale kotwią się w matrycy cementowej. O ponadprzeciętnej efektywności włókien stalowych Bautech BAUMIX decyduje przede wszystkim smukłość, czyli stosunek długości do średnicy włókna. Im wyższa smukłość włókna, tym większa jego efektywność, a co się z tym wiąże - mniejsze jest jego dozowanie.

Za zastosowaniem włókien stalowych, jako alternatywy dla tradycyjnego zbrojenia przemawiają również względy ekonomiczne m.in. takie jak: możliwość znacznej redukcji grubości płyty posadzkowej, wyeliminowanie kosztów materiałowych zbrojenia i komponentów oraz prac związanych z jego ułożeniem, a także redukcja kosztów transportu.