PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
OBIEKTY PRODUKCYJNE

Posadzki w zakładach produkcyjnych powinny być projektowane i dostosowane do wymogów linii technologicznych oraz specyfiki produkcji.

Podstawowym założeniem jest określenie charakteru produkcji z podziałem na strefy mokre i suche.

W strefach mokrych należy określić: rodzaj, stężenie i czas oddziaływania substancji chemicznych na powierzchnię płyty posadzkowej w celu doboru odpowiednich powłok ochronnych.

W strefach produkcyjnych należy uwzględnić obciążenia i wymagania linii technologicznych np. wibroizolacje, brak pylenia, równość nawierzchni, itp.

Posadzki Bautech® doskonale sprawdzają
się w obiektach takich jak:

Produkcja sucha:

  • zakłady przemysłu odzieżowego
  • zakłady produkcyjne żywności suchej
  • fabryki mebli
  • huty

Produkcja mokra:

  • zakłady mięsne
  • przetwórstwo
  • ubojnie
  • mleczarnie
  • wędzarnie
  • sortownie owoców i warzyw

Rekomendowane systemy
do zakładów produkcyjnych:

BAUTECH BAUPOX SYSTEM™ BAUTECH DST SYSTEM™ BAUTECH BAUPUR 3K SYSTEM™