PROJEKTY

UNIJNE

27 sierpnia 2019

Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o.

Dzięki rozwojowi eksportu i sprzedaży eksportowej Bautech będzie miał szansę zwiększenia nakładów na dalsze prace badawczo – rozwojowe swoich produktów. Efektem tego może być zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie rozwiązań innowacyjnych, zarówno na rynku polskim, jak i pozostałych rynkach zagranicznych. Obecność firmy na wybranych targach w charakterze wystawcy stanowi efektywną metodę w zidentyfikowaniu rynków dla swoich wyrobów.
CZYTAJ WIĘCEJ
26 czerwca 2018

Wsparcie zakupu wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie optymalizacji działalności przedsiębiorstwa

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia doradczego, którego efektem końcowym będzie zwiększenie sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych, ulepszonych i innowacyjnych produktów. W projekcie opracowanie zostaną założenia dla zastosowania technologii teleinformatycznych ICT w celu automatyzacji procesów zarządczych firmy, umożliwiających wprowadzenie nowych produktów.
CZYTAJ WIĘCEJ
26 czerwca 2018

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki przez zakup specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wyspecjalizowaną IOB, w zakresie usług pro rozwojowych, a także w przedmiocie wdrażania innowacji. Projekt pozwoli na przeprowadzenie analizy działań przedsiębiorstwa BAUTECH SPÓŁKA JAWNA w zakresie marketingu firmy, a także na opracowanie założeń implementacji technologii automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych.
CZYTAJ WIĘCEJ
26 czerwca 2018

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów działalności firmy

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki przez zakup specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wyspecjalizowaną IOB, w zakresie usług pro rozwojowych, wdrażania innowacji. Pozyskanie usług doradczych pozwoli na analizę bieżącą w zakresie działań marketingowych firmy BAUCHEM.
CZYTAJ WIĘCEJ