KONTAKT

BAUTECH sp. z o.o.

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno k. Warszawy

tel.: +48 22 716 77 91
fax: +48 22 716 77 90

pon. - pt.: 8.00 - 16.00

NIP: 522-000-09-96 | Regon: 012547108 | KRS nr: 0000166495
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, IV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN

numer rachunku bankowego:

PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Dane kontaktowe

BAUTECH Sp. z o.o.

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno