BAUTECH BAUMEX TWIST

Konstrukcyjne, skrętne włókna polimerowe

Bautech BAUMEX TWIST™ jest włóknem syntetycznym wykonanym z odpornego i wytrzymałego materiału polimerowego. Pełni rolę podstawowego zbrojenia zastępując tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe. Wyprodukowany w Polsce w oparciu o udoskonaloną technologię BAUTECH BAUMEX.

Dostarczane w postaci skręconych wiązek zapewniają doskonałe, przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie oraz ich efektywne zakotwienie. Użycie tych włókien w znaczący sposób wzmacnia strukturę betonu.

Z uwagi na duże zainteresowanie Klientów tym produktem, znajduje się on na liście naszych bautechowych Bestsellerów

Włókna zbrojeniowe do betonu

Włókna BAUMEX TWIST™ tworzą potężną strukturę zbrojącą, która działa wielokierunkowo i równomiernie na mieszankę betonową, zwiększając jej wytrzymałość na rozciąganie.

Cechy Produktu

 • Wysoka elastyczność włókien, sprzyjająca szybkiej i sprawnej pracy.
 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonów
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys
 • Dzięki łatwości rozprowadzania eliminują powstawanie tzw. „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową
  strukturę
 • Odporność na działania niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszenia grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu
  oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów

Zastosowanie

 • Do wykonywania betonów kompozytowych
 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych
 • Do zbrojenia zewnętrznych nawierzchni betonowych takich jak: place składowe i kontenerowe, parkingi, strefy załadunkowe, składowiska i suszarnie odpadów, drogi betonowe, nabrzeża, falochrony
 • Jako zbrojenie hybrydowe oraz dodatek przeciwskurczowe do betonów konstrukcyjnych
 • Do zbrojenia elementów niekonstrukcyjnych takich jak: nadbetony stropy prefabrykowane, podbudowy itp.,
 • Zastępuje tradycyjne zbrojenie włóknami stalowymi i siatkami
 • Dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych, galanterii i małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.,

Dane techniczne

Klasyfikacjaklasa II
Długość50 mm
Średnica0,66 mm
KształtMultifilament skręcony w wiązkach
Moduł sprężystości7,4 GPa
MateriałKopolimer (poliolefina)
StandardEN-14889-2:2006