BAUTECH BAUCORD™

sznur dylatacyjny

BAUTECH BAUCORD jest elastycznym i odpornym chemicznie materiałem ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach.

Jest integralnym elementem systemu wypełnień szwów roboczych i szczelin skurczowych BAUTECH BAUFLEX.

W ofercie BAUTECH występuje w średnicach: 6mm, 8mm, 10mm, 15 mm, 25mm, 30mm

Cechy Produktu

  • Odpowiednie formowanie masy dylatacyjnej generujące rozkład sił jedynie w kierunku prostopadłym do złącza
  • Elastyczny
  • Nienasiąkliwy
  • Wysoka odporność na agresję chemiczną
  • Wodoszczelny i paroszczelny
  • Nie ulega degradacji

Zastosowanie

  • Do prawidłowego formowania przestrzeni szczelin dylatacyjnych we wszelkiego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych nawierzchniach betonowych przed wypełnieniem ich elastyczną masą dylatacyjną BAUTECH BAUFLEX
  • Gwarantuje odpowiedni rozkład sił wewnątrz szczeliny dylatacyjnej, w kierunku prostopadłym do złącza, zapewniając prawidłową jego pracę.

Dane techniczne

Średnice6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm
Gęstość30–45 kg/m³
Struktura komórkowazamknięta
Zakres temperatur użytkowaniaod - 80°C do +90°C
Kolorszary
Zapachneutralny