uniwersalna, hybrydowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży betonowych

BAUTECH BAUPOX 100STX

BAUTECH BAUPOX 100 STX jest bezrozpuszczalnikową hybrydową, dwukomponentową żywicą epoksydową do stosowania jako grunt. Dzięki zawartości wypełniaczy tworzy powierzchnię o bardzo dużej przyczepności do podłoża, wysokich parametrach twardości i udarności.

Cechy Produktu

  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Niska emisja lotnych związków organicznych
  • Bezrozpuszczalnikowa

Zastosowanie

  • Do gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych.
  • Do wykonywania warstw wyrównawczych i mas szpachlowych.
  • Do wykonywania warstw podkładowych w systemach przemysłowych.
  • Do wykonywania warstw podkładowych w dekoracyjnych posadzkach cienkowarstwowych, mikrcementowych i lastryko (terazzo).

UWAGA! Nie stosować do warstw wykończeniowych.

Dane techniczne

Wyrób zgodny zEN-13813:2003
Proporcje mieszania składników (komp. A – komp. B)100 : 15 wagowo
Gęstośćok.1,64 g/cm³
Czas zużycia w temp. +20°C ok. 20 min.
Przyczepność po 28 dniachpowyżej 1,5 N/mm² (B1,5)
Temperatura stosowaniaod +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Kolorbeżowożółtawy
Opakowanie10 kg, 20 kg