MASZYNY, NARZĘDZIA I AKCESORIA
DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
NARZĘDZIA POMOCNICZE

RĘCZNA PACA
I LISTWA WYGŁADZAJĄCA

ALUMINIOWE RĘCZNE PACE WYGŁADZAJĄCE umożliwiające usunięcie nadmiaru mleczka cementowego oraz wstępne wtarcie materiału utwardzającego.