PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
ZAKŁADY PRZERÓBKI ODPADÓW

Zakłady unieszkodliwiania odpadów wymagają zastosowania wysoce specjalistycznych rozwiązań posadzkowych uwzględniających specyficzne warunki użytkowania. Nawierzchnie poddawane są intensywnym obciążeniom mechanicznym, udarowym, chemicznym i termicznym np. w obszarach komór spalania.

Posadzki Bautech® doskonale sprawdzają
się w obiektach takich jak:

  • sortownie odpadów
  • spalarnie odpadów, śmieci
  • kompostownie
  • płyty kompostowe
  • suszarnie słoneczne
  • składowiska odpadów
  • magazyny niebezpiecznych odpadów
  • hale segregacji zmieszanych odpadów
  • tace odciekowe
  • biogazownie