PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
WARSZTATY I HALE SERWISOWE POJAZDÓW

Posadzka w warsztatach jak i halach serwisowych jest nieustannie regularnie i intensywnie eksploatowana, dlatego powinna być solidna i trwała, aby w dobrym stanie, posłużyć przez wiele lat.

Podłogi te wymagają szczególnej odporności na działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Posadzka jest w nich narażona na destrukcyjny wpływ szkodliwych płynów, niszczących jej nawierzchnię i często trudnych do usunięcia. Dużym zagrożeniem są także obciążenia dynamiczne – upadające narzędzia, przemieszczające się pojazdy itp.

Wybór posadzki wysokiej jakości ma wpływ nie tylko na jej trwałość i estetykę, ale przede wszystkim zapewnia większe bezpieczeństwo i higienę pracy. Dobrze zabezpieczona, zapobiega pyleniu i wnikaniu cieczy.

Posadzki Bautech® doskonale sprawdzają
się w obiektach takich jak:

  • warsztaty samochodowe
  • stacje serwisowe pojazdów ciężarowych
  • punkty autokasacji pojazdów
  • zakłady naprawy taboru kolejowego
  • zajezdnie autobusowe
  • myjnie samochodowe