PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
BETONOWE NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

Nawierzchnie zewnętrzne poddawane są szczególnie trudnym warunkom użytkowania i zmiennym czynnikom atmosferycznym. Bardzo duże obciążenia eksploatacyjne, warunki atmosferyczne, a także powszechnie stosowane środki odladzające mają wysoce destrukcyjny wpływ na nawierzchnie wykonane z betonu drogowego.

Firma BAUTECH® opracowała innowacyjną kompletną technologię wykonywania zewnętrznych nawierzchni betonowych. Technologia polega na właściwym zaprojektowaniu konstrukcji płyty z uwzględnieniem zbrojenia polimerowego BAUTECH BAUMEX®, pielęgnacji wczesnej betonu z zastosowaniem produktów na bazie krzemianów oraz po okresie sezonowania końcowej impregnacji nawierzchni. Technologia efektywnie zabezpiecza przed powstawaniem spękań i rys skurczowych, co bezpośrednio przekłada się na trwałość konstrukcji i zwiększenie odporności na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie.
Zastosowanie preparatów hydrofobizujących zapewnia szybsze odprowadzanie wód opadowych i ogranicza migrację agresywnych mediów w głąb płyty, a to z kolei gwarantuje wysoką trwałość i żywotność nawierzchni betonowej.

Posadzki Bautech® doskonale sprawdzają
się w obiektach takich jak:

 • terminale kontenerowe
 • nawierzchnie komunikacyjne
 • stacje benzynowe
 • myjnie samochodowe zewnętrzne
 • zewnętrzne place składowe i magazynowe
 • zewnętrzne place manewrowe
 • place i drogi dojazdowe do obiektów
 • płyty parkingów zewnętrznych
 • rampy przeładunkowe
 • nabrzeża
 • falochrony
 • ciągi pieszo - jezdne
 • ścieżki rowerowe
 • boiska i obiekty sportowe
 • rampy

Rekomendowane systemy
do nawierzchni zewnętrznych:

BAUTECH BAUMEX®