Posadzka w hotelowego holu i restauracji

Obiekt: Hotel Ibis Styles, Restauracja „Czary Mary”

Miejscowość: Wrocław, Pl. Konstytucji 3 Maja 3

Zastosowana technologia: betonowa nawierzchnia utwardzona powierzchniowo Bautech ULTIMA™ w kolorze tytanowo-szarym.

Przeznaczenie posadzki: hall hotelu z recepcją, foyer, restauracja, łazienka, pomieszczenie kuchenne, socjalne.