Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o.

27 sierpnia 2019

Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o.

BAUTECH Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: „Wsparcie internacjonalizacji działalności firmy Bautech Sp. z o.o.”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.2 – „Internacjonalizacja MŚP”, Poddziałania 3.2.2 – „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży i zwiększenie efektywności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowych, ulepszonych, innowacyjnych produktów dzięki zwiększeniu sprzedaży na rynek krajowy i za granicę.

Dzięki rozwojowi eksportu i sprzedaży eksportowej Bautech będzie miał szansę zwiększenia nakładów na dalsze prace badawczo – rozwojowe swoich produktów. Efektem tego może być zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie rozwiązań innowacyjnych, zarówno na rynku polskim, jak i pozostałych rynkach zagranicznych. Obecność firmy na wybranych targach w charakterze wystawcy stanowi efektywną metodę w zidentyfikowaniu rynków dla swoich wyrobów.

Wartość projektu ogółem: 823 017,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 334 560,00 zł