Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów działalności firmy

26 czerwca 2018

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów działalności firmy

"BAUCHEM" LICKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów działalności firmy, świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu dla Bauchem Lickiewicz.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data przyznania dofinansowania: 19.10.2017r.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki przez zakup specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wyspecjalizowaną IOB, w zakresie usług pro rozwojowych, wdrażania innowacji.

Pozyskanie usług doradczych pozwoli na analizę bieżącą w zakresie działań marketingowych firmy BAUCHEM. Opracowane zostaną założenia dla wykorzystywania technologii automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Wymiernym celem projektu będzie zwiększenie efektywności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez poprawę systemu zarządzania, strategii i narzędzi marketingu. W konsekwencji do oferty wprowadzane będą nowe, ulepszone, innowacyjne produkty, co przyczyni się zwiększeniu sprzedaży firmy na rynek krajowy i za granicę. Usługi doradcze oparte zostały na szczegółowym planie wdrożenia i automatyzacji procesów realizowanych w ramach ww. systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Powstały w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne klasy BPM (Bussiness Portfoilo Management) oraz ERP (enterprise resource planning) - tj. technologie cyfrowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 80 640 zł