Posadzki grubowarstwowe kwarcowe - odporność mechaniczna i chemiczna

03 grudnia 2014

Posadzki grubowarstwowe kwarcowe - odporność mechaniczna i chemiczna

Dlaczego nie beton?

Posadzki betonowe - choć mechanicznie wytrzymałe i tanie w wykonaniu - nie dają nam tak dużej chemoodporności i szczelności jak żywice. Tymczasem w obiektach produkcyjnych przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, mamy do czynienia z permanentną wilgocią, rozlanymi chemikaliami.

I chociaż beton jest wystarczająco nienasiąkliwy, żeby nie zaszkodziła mu woda, olej, detergenty alkaliczne czy alkohol etylowy, generalnie ustępuje choodpornością posadzkom żywicznym. Ponadto pozostaje temat mało estetycznych plam na betonie.

W grubowarstwowym żywicznym systemie kwarcowym Color Quartz, który tu proponujemy, spoiwem jest żywica epoksydowa, a nie cement, jak w betonie. To żywica daje posadzce ekstremalną odporność chemiczną. Z kolei piasek kwarcowy, którym żywica jest "zasypana" - nadaje powłoce odporność mechaniczną.

Gdzie stosować?

Grubowarstwową posadzkę żywiczną z kruszywem kwarcowym zastosujemy w takich obiektach, jak:

 • zakład produkcyjny przemysłu spożywczego
 • zakład przemysłu farmaceutycznego
 • browar
 • mleczarnia
 • przetwórnia owoców
 • rampa załadowcza (szczególnie pochyłe podjazdy)
 • ubojnia
 • kuchnia
 • zaplecze supermarketu (produkcja garmażeryjna)
 • ZOZ
 • laboratorium
 • magazyn produktów chemicznych
 • warsztat mechaniczny


Wspólną cechą tych obiektów są znaczne obciążenia, znaczny ruch pojazdów (wózków widłowych) i stóp ludzkich, zawilgocenie i rozlane substancje chemiczne.

Co z antypoślizgowością?

Obydwa proponowane tu systemy posadzek grubowarstwowych kwarcowych - Color Quartz 8 i Color Quartz 12 - mają strukturę antypoślizgową. Bardziej szorstka jest wersja "8" (zasypywana). Wersja "12" ma raz że drobniejsze kruszywo, a ponadto, po wysypaniu kruszywa należy je zatrzeć zacieraczką mechaniczną. Operacja ta wygładza powłokę.

Color Quartz 8

System zasypywany, nieco bardziej szorstki.
Nie wymaga zacierania.
Grubość 1,5 mm

Więcej kolorów

Color Quartz 12

System zacierany, mniej szorstki.
Wymaga zatarcia zacieraczką.
Grubość 2,5 mm

Więcej kolorów

Grubość

W wykonaniach podstawowych grubość powłoki żywiczno-kwarcowej waha się od 1,5 do 2,5 mm. Wykonania podstawowe zalecamy tam, gdzie mamy odpowiednio stabilne podłoże - czytaj perfekcyjnie wykonaną płytę betonową lub wylewkę (szczegółowe wymagania w kartach technicznych - linki powyżej).

Jeśli stabilność podłoża nie jest doskonała, możemy je wzmocnić i wtedy nasze powłoki żywiczne będą bardziej "grubowarstwowe". Wzmacniamy np. zatapiając w dolnych warstwach arkusze maty szklanej. Albo poprzez wysypanie dodatkowej, spodniej warstwy kruszywa o barwie neutralnej (tańsze - i tak zostanie przykryte górną warstwą piasku kwarcowego dekoracyjnego, barwionego).

Na filmie przedstawiamy wykonanie w wersji wzmocnionej systemy Color Quartz 8 - z dodatkową warstwą bezbarwnego kruszywa:

Składniki systemu posadzki grubowarstwowej kwarcowej

W kolejności układania, podajemy na przykładzie częściej kupowanego systemu Color Quartz 8:

Składniki w naszym sklepie internetowym

Inne zastosowania

Posadzki grubowarstwowe kwarcowe można stosować w celach dekoracyjnych, np. w łazience. Podłoże (wylewka) powinna być stabilna, ale nie ma potrzeby układać dodatkowych kwarstw piasku kwarcowego. Układamy w najcieńszym możliwym wariancie (jak opisano w kartach technicznych - linki powyżej), tak aby nie prześwitywał nam beton.