BAUTECH BAUPOX 100 ST™

uniwersalna, bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych

BAUTECH BAUPOX 100 ST jest dwukomponentową, transparentną żywicą epoksydową na bazie bisfenolu A bez zawartości rozpuszczalników.

Cechy Produktu

 • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonów dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna.
 • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztywność w połączeniu z lekkością i plastycznością czynią włókna BAUTECH BAUMEX® SMART 3D wyjątkowo efektywnymi.
 • Dzięki łatwości rozprowadzania eliminują powstawanie tzw. „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową strukturę
 • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. ­
 • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszenia grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania.
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej.
 • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów.

Zastosowanie

 • Do wykonywania betonów kompozytowych.
 • Do zbrojenia posadzek przemysłowych.
 • Do zbrojenia zewnętrznych nawierzchni betonowych takich jak: place składowe i kontenerowe, parkingi, strefy załadunkowe, składowiska i suszarnie odpadów, drogi betonowe.
 • Jako zbrojenie hybrydowe oraz dodatek przeciwskurczowy do betonów konstrukcyjnych
 • Do zbrojenia elementów niekonstrukcyjnych takich jak: nadbetony stropów prefabrykowanych, podbudowy itp.
 • Zastępuje tradycyjne zbrojenie włóknami stalowymi i siatkami.
 • Dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
 • Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach.
 • Do zbrojenia prefabrykatów betonowych, galanterii i małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.

UWAGA! Nie stosować do warstw wykończeniowych.

Dane techniczne

Wyrób zgodny zEN-13813:2003
Proporcje mieszania składników (komp. A – komp. B)100 : 37 wagowo
Gęstośćok.1,10 g/cm³
Czas zużycia w temp. +20°Cok. 25 min.
Przyczepność po 28 dniachpowyżej 1,5 N/mm² (B1,5)
Temperatura stosowaniaod +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Kolorbezbarwny, transparentny
Opakowanie10 kg, 20 kg, 200 kg