PRZESTRZEŃ i ZASTOSOWANIE
OBIEKTY PRODUKCYJNE

Posadzki w obiektach produkcyjnych winne być projektowane i dostosowane do wymogów linii technologicznych oraz specyfiki produkcji. Podstawowym założeniem jest określenie charakteru produkcji z podziałem na strefy mokre i suche. W strefach mokrych należy wyznaczyć: rodzaj, stężenie i czas oddziaływania substancji chemicznych na powierzchnię płyt posadzkowych w celu doboru odpowiednich powłok ochronnych. W strefach produkcyjnych należy uwzględnić obciążenia i wymagania linii technologicznych np. wibroizolacje, brak pylenia, równość nawierzchni, itp.

PRZYKŁADY OBIEKTÓW

Produkcja sucha

  • clothing industry factories
  • dry food production plants
  • furniture factories
  • steelworks

Produkcja mokra

  • meat factories
  • processing plants
  • slaughterhouses
  • dairies
  • smokehouses
  • sorting of fruit and vegetables